Ježišove posolstvá P. Ottaviovi Michelinimu /16./

Prísnosť Božej Spravdlivosti 8. októbra 1975

Mnohí nie sú schopní pripustiť možnosť budúceho veľkého trestu. Mnohí o tom pochybujú, iní to rozhodne odmietajú a tvrdia, že veľký trest je v rozpore s Božím milosrdenstvom.


Ani moji apoštoli nechceli prijať myšlienku môjho utrpenia a smrti; nechceli veriť mojim slovám. Domýšľavosť bránila apoštolom jasne vidieť, nedostávalo sa im daru múdrosti.
Dnes sa u mnohých opakuje to isté.

Ja, Slovo vteleného Boha, Boh ako Otec a Duch Svätý, stal som sa par excellence obeťou prísnej Božej Spravodlivosti.

Láska ku stratenému ľudstvu rozhodla u Najsvätejšej Trojice o mojom vtelení, utrpení a smrti. Z úst Spravodlivosti bolo vyslovené: "Pre hriechy prichádza protivenstvo."

Hriech je osobný a spoločenský dlh, ktorý jednotlivý človek a spoločenstvá majú u Boha.

Boh môže vždy požadovať čiastočnú satisfakciu. Povedal som čiastočnú, pretože ani jednotlivec, ani spoločnosť nie sú schopní splatiť celý dlh. Preto Boh rozhodol o mojom vtelení, utrpení a smrti.
Tým, ktorí s takou istotou tvrdia, že nie je potrebné hovoriť o trestoch, ale vždy len o Božom milosrdenstve, odpovedám energicky a tvrdím, že Milosrdenstvo a Spravodlivosť sú tá istá neviditeľná vec.
Odpovedám nekompromisne: "Boh sa nenechá vysmievať."
Odpovedám, že keď neprávosť prekročí bezpečnú mieru, ako to vy hovoríte, Spravodlivosť pristúpi k potrebným opatreniam.

Povedal som to a opakujem, že mestá tejto neveriacej a bezbožnej generácie sú horšie ako Sodoma a Gomora, povedal som, že skaza prenikla všade, že zlo sa šíri na zemi s prudkosťou rozbesneného potoka.

Ani moja Cirkev nie je imúnna. Mnoho mojich kňazov je nakazených. Odmietanie Boha sa stalo niečím úplne všeobecným.

Moji úbohí kňazi, akí sú krátkozrakí, keď nevedia, keď nevidia, keď nechápu, ako Boh vo svojom hneve je vždy vedený zámerom milosrdenstva!

Ale prečo toľko mojich kňazov nemyslí na moju strašnú agóniu v Getsemanskej záhrade? Prečo nemyslia na to, že môj krvavý pot, moja opustenosť od Otca dopadli ako tiaže Božej spravodlivosti na Mňa, jednorodeného Božieho Syna? To z toho dôvodu, že som vzal na seba všetky ľudské hriechy ... Aj táto spravodlivosť bola plodom a zámerom nekonečného milosrdenstva.

Nevera a zaslepenosť nemôžu zadržať Božie rameno, aby nezasiahlo pyšné a spupné ľudstvo. Mohla ho zadržať moja Matka.

Utrpenie dobrých a nevinných, heroické obete duší, dobrovoľných obetí mohli zmierniť rozšírenie stanoveného trestu. Ale teraz nádoba pretiekla. Miera je zvrchovane dovŕšená, lavína sa spustila, aj keď zaslepenosť bráni ľuďom vidieť predohru nesmiernej katastrofy.

A predsa Božie Milosrdenstvo, ktoré mnohí moji kňazi nedokážu zmieriť s Božou Spravodlivosťou, dalo do pohybu početné zárodky pre očistenú a obrodenú Cirkev a v nových štruktúrach tiež pre ľudstvo, aby bolo oslobodené od všetkého šialenstva ľudskej pýchy.

Synu, hlásaj to: naliehaj, aby sa duše venovali modlitbe, pokániu a obráteniu. Majte dôveru! Boh aj vo svojej spravodlivosti je vždy Láska a Láska je hybnou silou všetkého jeho konania.

Žehnám ti. Miluj Ma. Splácaj Mi svojou láskou nevďačnosti a urážky.

vložil: Masima

Zverejnenie komentára

2 Komentáre

  1. +.Bohu vďaka za váš web. Len by som chcela, či neexistuje kniha v sk alebo cz s posolstvami, rada by som ju mala doma. Ďakujem

    OdpovedaťOdstrániť
    Odpovede
    1. Ďakujem za vaše slová... žiaľ, o kompletnej knihe na našom knižnom trhu neviem, požehnaný deň prajem, Masima

      Odstrániť